รับทำพิณอีสาน ที่มีเอกลัษณ์ไม่เหมือนใคร

รับทำพิณอีสาน  ทั้งพิณโปร่ง  และพิณไฟฟ้าซึ่งเป็นงานแฮนเมคและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร  รวมทั้งรับสอนพิณให้ด้วย
สนใจสั่งทำได้ที่   นายวาท   ภิญโญ
โทร. 080-1491174   , 085-4144179